การประเมิน การกักเก็บ
คาร์บอน ในภาคป่าไม้

ด้วยเทคโนโลยี ดาวเทียม

Thaicom carbon emission detector with satellite technology

ขั้นตอนยื่นประเมินเบื้องต้น

สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ ด้วยการกรอกข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้น ( ชื่อผู้ใช้, รหัสผ่าน, ข้อมูลติดต่อ )

ลงทะเบียนโครงการ

กรอกข้อมูลรายละเอียดของโครงการที่ต้องการยิ่นประเมิน ( ข้อมูลเจ้าของโครงการ, ข้อมูลผู้พัฒนาโครงการ, วาดแผนที่ )

ยื่นประเมิน

ตรวจสอบข้อมูลโครงการให้เรียบร้อย และเพียงกดปุ่มยื่นประเมิน ระบบจะใช้เวลาไม่เกิน 24 ชมและรอรับผลประเมิน (primary document) ได้ที่เมนู 'โครงการ'